לא הייתי ראויה לך אבא

חזרתי זונה,אבודה,מטונפת

אליך מלכי, אדוני, מולידי

ובכל זאת, אני כל כך מצטערת

הבט אליי

ואל תפן ליצר

 

טעיתי לשכוח

כי לי בתך המאומצת

יש חלק  בממלכה

רק תפקיד היה לי בחלקי

ונכשלתי

כעת איך אבוא  אליך חזרה?

לא אוכל לשאת את הדין

אף לא את הרחמים

לכן מבקשת אני

את האהבה.