ציפצוף  הנוקייה מתגבר כארי

 עדי עולם שלו נקרע

 והוא טורף שוב, האור הזה

כמו שיש קר לרגל יחפה

  רק לרגע אחרון של  שפיות

  כמו אחד משישים במיטה

שפחה  חוזרת בת חורין

לערבות שכיבומטתה