אני מוקף שירים

שעוד לא נכתבו

רבים  רבים

חי-בר

שטרם נקטפו

אלה שכבר כן

בכלא הדפים

רקבו והיצטמקו

כמעט כבר לא עפים