מאחר והיום מאושר אני: שיר בסגנון מודרני.

" במתנה" לישי שור בגין הפצרותיו

החוזרות ונשנות.

ואני עוד נער הייתי

רידדתיו

בהלמות לבי

עד שקף נגטיבי

מבט יחיד,

החלטה:

פן מצר בעת שילם

נסחט כמו מסחבה

נגררת בגלריה,

על פרקט מזוהם.

כי שם!

מעדו חיי

אל משכנות האושר

מעוניי,

אל הבלתי נדלה

במוח האדם-

היצירה.

מעת ההיא

במחול מטורף עמה

ברטט כל נימיי

עד תום

21.12.05