בעיות

 

איננו פורמים את הבעיות:

אותן נחיה!..

כימים החולפים וכבר אינן,

כבגדים ישנים-

שצמחנו מהם.

נופלות הן מכתפינו

ובדלת האחרונה:

נכנס ערומים וחופשיים,

כאל תוך הזריחה-

בלעדיהן!

 

                                                   25.3.06