שובי

 

יפה כבנות איוב

יודעת רע וטוב

ליבה טהור מרוע

נקי כמו הר גבוה

 

שובי אל אלוקייך

בת ירושלים

אבוא אז עד אלייך

אפילו לשמים

 

רגישה ורחומה על הבריות

נלחמת ביצר כחתולה בין אריות

נערה יפה מברכת על תפוח

היא לא רק החומר היא בעיקר הרוח

 

שובי אל עמך

כי הינך בת האל

ובני פה את ביתך

בארץ ישראל

 

אליה כותבים ועליה שרים

אהודה ומוערצת על ידי כולם

על ליבה הכל מתחרים

כמו היא לבדה בעולם

 

שובי אל עצמך

אל הטוב והאור

שובי אל יוצרך

אלוקינו הגיבור