הוא לחש לה ברוך את שמה

אך עינייה חיפשו אחר

את יופיה הוא גמע בשקיקה

אך היא הסבה פניה ממנו

שותקת.

 

מעולם לא סיפרה לו

את סיפור אהבתה

רק מעינייה הצוחקות לכאורה

זלגה דמעה ועוד דמעה

בסתר.

 

מפזרת חיוכים לכל עבר

מעולם לא הקשיבה ללבו

רק נעמדה זקופה ומותשת

לא מבחינה בידו

המושטת.

 

בין הצללים היא נעלמה

מותירה אחריה שובלי שאלות

רסיסי  שקרים לבנים

חרושת שמועות

והלכה.