הרחק נדוד

אל היא- המחכה

עבור את דוקרני ההרים

ברחף, בנסיקה.

 

השקף מפסגת רוחות הצפון

על צלילתך אל היער הנבוך

וטעה בדרכיו- כי איננה מִחוּצה

ותעה בשביליו- בשבילך

אל התוך.

 

לא בשמים היא- מלבושי המים

לא מעבר לים- עבדות הרוח

כי אם בסבך קרבך היא שורה,

באדמתך

עליה תשקיף

מתוככי תסביכך

בה תחבא מפניה, ומעכשיו

תורה.