אטב אחד אני לקחתי ותליתי לך כוכב. אני מוצאת אותך בין ידיי בשתיקה אניסופית. אטב אחד אתה לקחת ותלית לי ירח. אתה מוצא אותי בין ידיך יש לנו חוט זהב.