כותב הומור
דולה מים
מתוך באר הדכדוך
אורג מסכה
ומצמידה אל
הפנים
השחוחות.
והעיניים היבשות.

הומור:
אותיות בכתב סתרים,
מסיכה צבעונית
ועליזה
שמאחוריה
פנים חד גוניות
שותקות
שתיקתן