אין ארצינו לעם אחד שייכת;
בה שני עמים יושבים.
אוויר ההרים, שדות קמה המרעננת;
גם אלה, לרשות השניים עומדים.

לקול רננת השלום,
עמים אחים יושט זה לזה ידיים.
על מִחְרָבֵי הקטל והשנאה אש התפרחת תלהב.
השקט והשובה יבקעו צורי-סלע.
העולם, לא ממלחמה אונו ישאב!