פתיתים רכים של

שלג

לבן מבעד לחלון

ערפל שם

ילד  הוא מביט בחלוני

לרגע כאילו

ראה

ואחר נעלמה

עצמי.