לְבָנַתִי אֳהוּבַתִי,יָפַתִי,יָקִירַתִי,

מָסְתִירַה כָּך אֶת פָּנַייךְ,אֳחַר פַּרְגוֹד הַכּוֹכָבִים.

פָּעַם מְחַיֵיכֶת,וּפָעַם אָת בּוֹכָה,

מְלֵאָה בְּאוֹר וְרֶגֵשׁ,מְאִירַה עַל אָהוּבים.

 

לִפְעַמִים אָת נְעֶלֵמֶת,בְּלִי סִיבָּה בְּרוּרָה לַעָין,

מְנָסַה לְהִלָחֵם בְּחָמַת הַמְרוֹמִים.

פְּעָמִים אָנִי קוֹרֵא לָךְ,בַּחוֹשֵׁך הָנִצחִי,

אַך קוֹלִי נוֹתָר בּוֹדֵד,כִּי אַת שְׁקוּעַה שַׁם,בַּתְכָכִים.

 

לֹא רוֹצַה אֶת דִמְעוֹתָיי,מַרְחִיקַה גַם אֶת יָדִי,

מְנַשֶׁקֵת אִישׁ אַחֵר הַמְבָקֵשׁ לִרְאוֹת פָּנַיִיךְ.

מָדְחִיקָה אוֹתִי רָחוֹק,שְׁלֹא אוּכַל עוֹד לְאֵרוֹג,

שְׁאֲמְשִׁיך לִי בְּדָרְכִּי וְלֹא אֲבִּיט שׁוּב לְאֳחוֹר.

 

אַך לְבָבִי אֵינוֹ מוּכָן,לְאָבֵּד אוֹתָה לָעַד,

כִּי הַלְבָנַה הִיא הַמָקוֹר לְכֹל פִּלְאֵי הַאָהַבָה.

הִיא לִימְדָה אוֹתִי לְראוֹת אֵל תוֹך נָפְשַׁם שֶׁל אָנַשִׁים,

לְחָבֵּק וּלְאֵהוֹב מִבְּלִי לְשׁאוֹל לְנֶחָמַה.

 

לִימְדָה אוֹתִי לַתֵת,אֶת כֹּל כּוּלִי לְמַעָנַה,

כְּדֵי שְׁיוֹם אֶחָד תוּכַל גָם הִיא,לַתֵת בְּחָזַרָה.

 

אָזַי עוֹדֵנִי מְחָכֵּה לְיוֹם קִידוּשׁ הַלְבָנַה,

בּוֹ תִקָחֵנִי אָהוּבַה,וְתְחָבְּקִנִי בִּדְמָמַה..