יש ציור בחובי רב גוונים וצבע רב הבעה ורגש, רציתי להוציאו לאור, הבטתי ביריעת הבד אחזתי במכחול וניסיתי ניסיתי לתרגם מעט: מעט מן ההרגשה מתוך שלל גוונים בלתי ידועים בלתי נהירים פועמים בלב, נוזלים בעורקיו ניסיתי אך נכשלתי, היצירה נשארה חתומה בסוגר הלב מאובטחת היטב היא עדיין שם מחכה לעלמה אהובה אשר לה אעביר את זו היצירה בנשיקת שפתיי