מְגֻּדָל שֵיעָר מְשָלֵח עֵינָיו אֶל נוֹזֵל סָמוּק, חוֹפֶן בְּמָבָּטוֹ ואֵינוֹ קָרֵב