ב"ה

 

והוא ואני והוא.

והוא אני הוא.

ואני הוא הוא.

והוא ל(הו)א אני.

ואני ל(הו)א הוא.

והוא,

הוא אני.

ואני,

אני אני.

 

אני והו הושיענא

 

והיא?

והיא ואני?

והיא ואני והוא?

והיא אני הוא.

ואני היא הוא.

והיא ואני, אנחנו הוא..

 

וביחד נהייה לרוב.