ותספוג הארץ את הדם
וקולה הערב נדם נדם
ויצאו לחפשה בשדם
והאופק מולם אדם אדם

ויעלו הבריות חרס בידם
ושמא היה להדם להדם
זה אשר קטע וגדם
פרח אדום כדם כדם

(18.12.1984)