לא לטעות

לא סקס מין או מגע,

הם הכובשים את לבך.

רק מוח פורה ודמיון,

יהפכוך להיות אפלטון.

המוח איננו אוהב,

למרות ותדיר כך חושב,

הוא ירתיח בך כל נימיך,

ישתלט ויגבר עליך.

לבסוף יורה גם הלב,

באמת את מי שאוהב,

אין זה סוד כולם אמרו,

בכל זאת כה רבים שטעו.

                                                 29.9.98