אוי לך, רעי הבוגד!
הרי בגדך חוק הרעות נוגד
לאל הבוגדות הינך סוגד
וצרור מעילות בחוט אוגד

אכן, הינך איש המעל
שמעילותיו בהלם מכים
כאחד שהשקה ידידו רעל
בעודו מבקש מי חיים זכים

12.3.1984