בימינו האשה נעשית ציידת /

אט אט הלקטנות מתאיידת /

היא יורה לכל עבר חץ מקשת /

בתקווה ללכוד כל גבר ברשת /

אך ממטרה למטרה מתניידת /

 

(2.10.2009)