וזה

נרתמו אבני הדרך לרצף לך תווי,

גרמי שמיים אורם הטילו ומצאת הפנאי.

בלאט, בהסתר, בהיסוס מובלט,

עם לבך המפרפר תקרבי לאט.

כי למרות שאת יודעת:

שהוא... וגם כזה...

בנשמתך הרי יודעת:

שהוא גם-

וזה...

                                                  14/3/97