אור חלוש יפלח חשכת ליל - ריח נפט בנחירי כצוהל,

פתיל בוער וזכוכית מפויחת: התקופה כאלי מחייכת.

זו תקופה שנעדר בה המיל ובגשם לא היה גם מעיל,

נעליים למי זה היה: בכל זאת תקופה נפלאה.

        זו ילדות שהיה בה הכל: ללא גרוש ובכל זאת בזול,

        אהבה אל הסלוא והרוק - כמו אתמול זה היה ורחוק.

        פשפשים מטיילים על קירות, מחיצות מדיקט נסדקות,

        תקרה מתקלפת מעץ - אל אותה התקופה כה חפץ.

מה מושך בנוסטלגיה עיוורת,

להזכר ולשמרה כמזכרת?

יתכן והרע הוא הטוב:

כבר חצות - לכולכם לילה טוב!...

                                                          

                                                                         1.5.04