מביטים לצדדים קוטביים,

נושמים עמוק

ולא אומרים את המילים,

ומדי פעם ממי מהם נפלט צחוק;