רק להשתחרר צריך כנחל ממעיין זורם,

בתחילה זה בטפטוף ואחר למה גורם?

בשאון, המיה ורעש יזרום הוא בגאון,

בשוכחו את סביבתו, בשוכחו שעון.

             בטפטוף זה מתחיל בנגיעה קלה,

             בשחרור המוחלט תבוא ההקלה.

             יש שוני  במדרון כאשר במעלה,

             היש דבר כה יפה וכה נעלה?

רק להשתחרר צריך ולטפס למעלה,

השיטה לא חשובה:

רק להמשיך בה הלאה...

                                                                  1.12.05