על סולם פגשנו כלב נרקוטי

מחר יגמרו כל המלחמות הוא אמר השתעל ונשנק

וברחובות עוד יתחילו לנגן סימפוניות בלתי גמורות

ראינו מלאכים עייפים וכוכבים קטנים שהחליטו

כי נמאס להם להמתין והם יוצאים נגד כיוון החיים

לא קיימת אפשרות שניה היא לחשה

ופצצות לבנות נפלו אל המטרה אותה היא סימנה

תנשום היא אמרה תנשום

אל תלך לאיבוד

צנחנו אל תוך הלילה או היום

אני כבר לא זוכר כלום

עניים יפות אף שבור קצת צהוב קצת חום.