שלך

אז מה בכך ואצייר ציורים עבורך;

במה הועלתי?

בשירה ריצפתי הדרך לך;

במה הועלתי?

נאמן כל שנותינו בחייך כך;

במה הועלתי?

הואיל והועלתי!

במילה אחת בלבד;

שלך!

                                                          27.9.94