אהבה חונקת

ישנן האומרות אהבתו חונקת,

סתם שטויות התענה אינה צודקת.

כי עם לבה אותו אינה חובקת,

לכן בכל חיבוק היא הנה נחנקת.

לו אהבתה אמיתית הייתה,

בטרם בא הייתה לו מחכה.

את השולחן חיש מהר עורכת,

זרועותיה סביב גופו כורכת.

הוי אישי געגועי אליך כה רדפוני

ורגשותיי אל זרועותייך דחפוני.

אותו האיש לה יתברר פתאום,

בלעדיה לא יוכל לנשום.

לכן תדע שזו מילה בנלית,

אם נאמרה לך היא גם פטלית.

באם רעייתך מאהבה נחנקת,

אזי תדע שעם שכנך הרי שמתחבקת.

אם שכנתך תאמר אהבתו חונקת,

הרי תדע שזה עליך  שנדלקת.

                                                                1.1.06