מה עשית יה ירח

מה עשית יה ירח

אט מגיע חיש בורח,

כה בלאט שתרחף

ורבות לנו חושף.

על ענן נתלה לרגע

להנעים לכל אוהב,

אף במותך אתה יודע

מה כל אחד חושב.

באם נביט בך שניה

נראה בך כמין פיה,

נאמין שתעשה

את שנחלום ושנרצה.

                                                    26.1.06