פגשתי אותה במבט

פגשתי אותה במבט,

בפרט אצילות מבשרת,

ידעתי לא קל זה יהיה,

לא חיש תהיה נעתרת.

פגשתי אותה במבט,

אדישות מתנשאת הסתירה,

ברשמיות פלטה מילה,

חיש לחזור חייבת הסבירה.

שוב פגשתי אותה במבט,

מעט רוך ניבט מפניה,

ידעתי לא קל זה יהיה,

אמשיך לרדוף אחריה.

שוב נפגש מבטינו,

את ידה בידי מצאתי,

ידעתי לא קל זה יהיה,

הן באהבה שנגעתי!

                                                              5.12.05