כפי שאצלי זורם הדם,

כך אהבה תזרום לעולם.

ואהבה זו הן מופנית,

לאותו האחד אותו היא שונאת.

        שונאת כי משכה ואותו אהבה,

        שונאת על כי בו דווקא פגשה.

        שונאת כי הכל אשר לו הוא מסר,

        שונאת כי לה לא החסיר גם דבר.

                 שונאת על כי אותה הוא הבין,

                 שונאת כי בכה ופניו הוא הרצין.

                 שונאת ושונאת וזאת מוכרחה,

                 אך ככל ששונאת; יותר חלשה.

 

19.2.69