במדבר השאיפות

 

פרפרי הערפל השועטים אל המדבר,

להרוות את צימאונם לחופש הפתוח.

סוסי האבירים, עפים הם לקראתם,

מעיפים אבק לבן, מחולות השיממון.

 

סופות חול לעת ליל,

רוקדות בפשיטות,

לצלילי הרוחות השורקות באצילות.

 

הנוודים החפצים ליעדם,

עוברים במדברות, משקים את שלוותם,

מרווים את צימאונם בכל עת במסעם.

 

במדבר השאיפות, נפשות משתוקקות,

לנשום אוויר נקי, להלך שם ברוגע,

ולהרגיש את החיים.