ואתה רק קטפת לי פרח עת הפך יומי משמח. אחרי יום מייגע ללא הפוגה לא יודעת אם צודקת או טועה. ואתה רק קטפת לי פרח... כל יומי השתנה באחת ממרירות להרגשה הבוטחת. מיום סגרירי לאביבי. ואתה רק קטפת לי פרח...