ויהיה    מאוחר

עוד פעם אני אתחרט,

יום יגיע,

עוד אליך אשוב, את עצמי,

הן אפתיע.

עוד פעם נורא אבכה

בבכי מרורים,

כאשר מבעד דמעות,

ידמה כי פניך הם ואראה זוהרים.

תהיה זאת שעת אבל גדולה

לי, עבורי,

את סליחתך אבקש, בעודי

על גבי.

נשמתי אפיים ארצה תיפול,

תזדעזע,

אזי גם לבי, ברעם עז יזעק,

יתפקע.

           אלוהיי !!!

                                                                  23.12.05