יום עובר ולבי משתוקק

רק אלייך.

ערב יורד ומחשיך

את החיים

ולבי

קורא

את מחשובתייך...

 

רציתי להביט אל עינייך

לקלוט קצת את כיסופייך

ואיך שלא אראה

בת המלך

את תהי

ובן כפר עני

אשאר.

 

לילה מיחל לבוא

ואת משתוקקת שאבוא

היטול ועוד סערה

מאיימת על האווירה

ובין כל הטלטלות

נשמעות גם אנחות

מתוך

מילותייך.

 

ביקשתי שאראה רק אור אחד

אור של זיו פנייך

ובינתיים אזמר

ובינתיים ארנן

לקול געגועיי.