ראיתי אותך,ישבתי לצידך הלכתי איתך,ניסיתי לגעת אך דמינו לשני סלעים שמפל מפריד ביניהם רציתי שנהיה ונחוש רציתי שנזרום כמפל המים עצמו סוער ברגש נופל אל תוך נהר שוצף של אהבה בדרכו אל ים האינסוף