רוצה לספר במילים מועטות

את רחשי ליבי באלו הדקות

לספר

לא לחשוש

לדבר

 לא לבכות

לאהוב

בלי גבולות

 

רוצה שתקשיב

תפנים

ואולי אף דמעה תזיל?

 

אך, בעומדי מולך

אני, האוהבת את כל שבך

הרוצה רק בקרבתך

המייחלת רק לטובתך

 

נשכחות כל המילים הגבוהות

כל המסקנות הרבות

וההשערות שחזק מבוססות

 

רק הרגשות המושרשים בי עד עמקי נשמתי

גלויות לפנייך כספר הפתוח

ודפיו מבקשים, מתחננים

התואיל להקשיב לאלו המילים?