והשנה אני זוכרת את אלו שיפלו חללים למחר. בלי אותה ידיעה פשוטה שהשכחה תלכוד גם אותם ברשתה.