אמשש את עצמי,

    תחושה לי אין,   

       אזעק לשמיים,      

          ולא אשמע.          

אביט בעצמי-

    צורה לי נסתרת,    

       רק מחשבה:       

          הכל הוא שולי.         

אהרהר בישות

    שאיננה קיימת,

        ועל נשמתי

            שנותרה בדד.

מרחף והזמן

     לא ניתן למדידה,

          בחפשי אחר גוף:

              בו אנחת בשגגה...

21.3.99