דור חלף ודור בא

 

חלף הדור איננו כאן,

על כן על מה אני נשען?

כי אתהדר בנוצותיי,

על כל גבורות לא מעשיי?

אבל הנני דור קידמה,

הבט בבניינים- תפארת!

ענה הדור זה שפס:

אני אנקור אתה טווס,

אם יש דבר עליו מצר,

שאת זנבך לרוב גורר.

על יופיו בי אין קינאה,

תדיר נשרך בתוך צואה!

באם לכלוך בך דבק,

תטילו על ששבק.

                                              8.5.06