?-תשויך כיצירה מסוג

?ממורכז

?מיושר לימין

?מיושר לשמאל

-קישור

אהבה, פרידה, אכזבה ,פוליטי, ארספואטי, הולדת,

טבע, עירוני, אקולוגי, הפתעה, כעס, שמחה, עצב, יהדות, התחלה

סוף

שלח