הפיגוע של חמש וחצי

תפס אותי מוכן באווירה

בתנוחת אוהד שרוף של

"תדליק נראה מה קרה"

השדרן עוד היה עסוק בלומר מה שהאוזניים כבר לא היו צריכות:

אין הרוגים ישראלים ... רק שתי ישראליות ערביות...

רגע לפני שריפרפתי ערוץ

אני חושב שתפסתי בזמן

רגע אחרי, כבר היה... מאוחר, בוודאי, מכיוון

שאת שאריות היום כבר אספו אנשי זק"א

לתוך שקיות שחורות

ישבתי וכתבתי את השיר לזכרן

של שתי ישראליות ערביות.