בטרם וחנטה התאנה אחרון פגיה

בטרם  משיט הסירה יחצה את הנהר

בטרם אחרונת מילים תוקע עלי נייר או סלע

בטרם יגוע צליל אחרון בקול פקיעת מיתר

 

 

בטרם יקדחו אישוני שני חורים אז ברקיע

בטרם ושבילי יחצה את המדבר

בטרם עת יופיה נספג עלי כותרת וגביע

בטרם אצטרף עוד רק רציתי לך לומר