הרגע בן,

אל יגור בך הפחד

הקשב למילים, לאותיות

תן לקדושת האמת לעלות

דע לך, אני תמיד מחכה

לכל מקרה שלא תחזור

כשאתה בא , גם אני מאמין

והכל  הכל- "ויהי אור".