זרע אחד

חום ירוק נביטתו

 

בצל שיח

חורשה חזיונו

 

שני רוחות סתיו

יגוננו עלים עליו

 

עד בוא מים

להרפות אדמת סתרים

תחת רגליו

 

ואין סוף לצמיחה

כך בראשו יהנדס

 

המציאות, מיספרים

ואתה..

אתה מחולל הנס