זהו זה כנראה,

בשביל זה נשארתי כל הלילה ערה

 חיברתי בזהירות

מילה למילה

שלא להקדיח את הסבלנות,

בעיני, הכל היה מושלם

אבל חצי חיוך כזה...

 קשה לא להתאכזב

לא להתגבש לגוש מעולב...

לא משנה... הרי היתה מטרה-

ויהי רצון שיעלה חצי החיוך שלך בי

כעולה שלמה.