בדרך באוטובוס חושב

אולי כדאי להדפיס שטר

של 1000 שקל חדש
ולא תהיה בו תמונה

של אף אדם חשוב

ראש ממשלה או כזה מין

רק מסגרת ריקה

וכל אחד מאלף

חללי מלחמת אל אקצה

כן , היהודים

ידביק את הפנים שלו ,שלה

אח"כ נחלק

עשרות אלפי שטרות כאלה

למאות היתומים והאלמנות

והאבות והאמהות

של חזון אוסלו

ונטפל בהם

בדרך באוטובוס חושב

איך זה יכול להיות

שיש כבר

טייסת קרב

ומדריכות חי"ר

ולוחמות מג"ב נועזות

ואין אף נהגת אגד

בדרך באוטובוס חושב

אולי אני חושב

יותר מדי