עורב רעב ניקר פירור
דבוק לקיר של תא קירור
רועד ונוקש
מכה, מתעקש
אך לא ימוש ולא יסור
לא בנשיכה, לא בניסור
ארור!

הניף כנף, מתח טופר
פער מקור, ניער צואר
גרונו יבש, בטנו הומה
הוא ינצח, ויהי מה!
בשצף רב ובעוצמה
הסתער על הגרגר
נתזי נוצות ומהומה
ורעש זעם מסחרר

והצלחה! הגיל אופף!
בלע, חייך, והתעלף