דג, גדוד ידוגנו
כל גל ינוד ידאיגנו
דייגים מכל גדה
מלכודות בכל דקה
רגע עידוד ירקידנו

דג רקד על גיד דקיק
צד עד צד על פי נקיק
צעד, מעד
ניד ורעד
נשר, נקשר בחיק שקיק

דג חג בכד קט
סר, סב, שב ושט
סחור וסחור
שחה, חזור
נע עדי ידע כל פרט

דייג דילג על דג די דל
דגיגון קטן דילג אל גל
לגלג בגיל
נלגם בחיל
עם לגמו נשלה גם נשלל

דג מודאג גדר גינה
נפשו רוחפת בגינה
בִּצֵּר מִצָּר
נָצַר מִזָּר
לכן נבצר קול נגינה

דג דגר על קן קטן
גור, גוזל, ביצה, ניצן
ליקט, הלעיט
ליטף, הרעיף
"שתגדלו כמו לוויתן!"

דג ביש-גד נלכד בַּכָּת
של להקת נוקשי הקת
מכים על קורות
על כל הקורות
נמלט מיד, מאז לא שקט