הפיקוסים הצעירים ששתלת ישראל

ילחכו וידשנו את עפרך

הרקדנים הצעירים שלימדת

יזכרו לעד את צעדך

התימני המרחף

ואת ניחוח מי הגילוח

שפיזרת סביבך

מפנייך המחוייכים.

המעשים הטובים שעשית

ילוו את נכדיך בדרכם לעולם

ולנו הם יזכירו

את סבא

עם השפם

שהיה "מענטש"

ובעברית - אחלה בן אדם.