המונים

דחוסים בקרון קטן

כחושים מרעב

המונים

כל אחד מסומן

כאחד מאחיו

ביניהם

ילד נפחד

אין לו אם

הוא אינו

הוא נכחד

מאות בקרון קטן

דוהר לאינסוף

שהוא סוף

המונים רדופי שטן

רועדים בדרכם

למסוף

זה על זה

רגליים

ידיים

זרועות וחזה

והילד בוכה

כמה פיות מתנשמים

כמה גופים לידו

המוני בני אדם

בשתיקה

והוא לבדו.